Introductie game voor stimuleren van employability

Feedback

Geef mij feedback door deze korte vragenlijst in te vullen

Het product

Een game die de directie/eigenaar/HR of het management in kan zetten om medewerkers bewust te maken dat men in beweging dienst te blijven om inzetbaar te blijven voor zowel de eigen werkgever als een andere werkgever. Medewerkers maken kennis met de vijf vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Deze vaardigheden vindt u onderstaand.

Factoren voor het stimuleren van employability

Balans

Het evenwicht tussen het handhaven en nastreven van de eigen belangen van de medewerker versus die van de organisatie. De verschillende belangen kunnen botsen. Het evenwicht heeft ook betrekking op de balans handhaven tussen de focus op de huidige functie versus de aandacht voor de loopbaan als geheel. Tot slot zijn er tegenstrijdige belangen tussen werk versus privé. Het gaat om de harmonie tussen: werken, leren en leven.

Organisatiesensitiviteit

De competenties die medewerkers nodig hebben om zich aan te passen aan de organisatiecultuur en de bijbehorende sociale regels en ongeschreven wetten die gelden. Het gaat hier om het delen van gevoelens, verantwoordelijkheden, overwinningen, mislukkingen en ervaringen met elkaar. In de kern gaat het over succesvol samenwerken en de mate van betrokkenheid bij de organisatie.

Expertise

Dit zijn de vakspecifieke kennis en vaardigheden die de functie van de medewerker vraagt. Het gaat hier om het prestatievermogen van de medewerker in de eigen functie.

Veranderingsbereidheid

Het reflecteren op de ontwikkelingen die zich in het vakgebied van de medewerker afspelen. De medewerker dient zich af te vragen welke eisen de ontwikkelingen binnen het vakgebied stelt aan het functioneren van de medewerker. Het gaat hier over de veranderingsbereidheid van de medewerker. De mate van veranderingsbereidheid beïnvloed de arbeidsmarktwaarde van de medewerker.

Flexibiliteit

Het vermogen om aan te passen op veranderende situaties (veranderingsvermogen). Hier gaat het om het vermogen om gemakkelijk tussen functies en organisaties te wisselen. Bovendien gaat het hier ook over het aanpassingsvermogen om veranderingen waar niet zelf voor gekozen is.

Eigenschappen van het spel

hallo
Stimuleren van ''awareness'' leven lang leren:
Fun en luchtig:
Zelfonplooiing/ erkenning:
Leren van elkaar:

Bij vragen kunt u contact opnemen

Phone: 06....

vragenlijst

Fields marked with an * are required